Skupiamy ze sobą ludzi
z pasją. Dołącz do naszego wyjątkowego wydarzenia, jakiego w Polsce jeszcze nie było.

tyszko_cichon-warunki_uczestnictwa

Zapoznaj się z naszymi warunkami uczestnictwa

Jakie konie mogą wziąć udział w aukcji?

Do aukcji mogą przystąpić konie (ogiery, klacze, wałachy) z roczników 2017 i 2018, posiadające paszporty hodowlane PZHK lub związków zagranicznych, zrzeszonych w WBFSH, o pochodzeniu skokowym lub ujeżdżeniowym.

Do kiedy są przyjmowane zgłoszenia oraz co należy w nich ująć

Zgłoszenia wstępne przyjmowane są mailowo do 30 listopada 2020 r. na adres: biuro@tyszkocichon.com
wraz ze:

- zdjęciem w pozycji zootechnicznej
- filmem w ruchu luzem w 3 chodach i w skokach luzem (dla koni skokowych)
- rodowodem do 3 pokolenia wstecz

Wstępna selekcja koni

Grupa wybranych wstępnie koni zostanie zaproszona na sesję zdjęciowo-filmową na początku grudnia 2020 r., która odbędzie się w KJ Salio, gdzie Organizator dokona ostatecznego wyboru uczestników aukcji oraz zostaną wykonane materiały promocyjne. Koszt uczestnictwa w sesji kwalifikacyjnej to 200 zł/koń.

Konie z sukcesami a wyjątek wyboru

Organizator zastrzega sobie prawo wyboru również koni, które z sukcesami uczestniczyły w wybranych wystawach/czempionatach*, bez konieczności uczestnictwa w sesji o której mowa w pkt 3, o ile jakość przesłanych materiałów będzie wystarczająca, a właściciel konia przekaże Organizatorom prawa autorskie do wykorzystania tych materiałów.

* Polowa próba dzielności ogierów - Leszno 2020, Czempionat w Skokach Luzem Racot 2020.

Data, miejscie, forma wydarzenia

Aukcja odbędzie się 13.02.2021 r. w KJ Salio w formie hybrydowej (live + online)

Badania weterynaryjne

Ostatecznym warunkiem uczestnictwa w aukcji, po zakwalifikowaniu, jest przejście przez konia badania weterynaryjnego w zakresie odpowiadającym badaniu kupno-sprzedaż.

Umowa pomiędzy Organizatorami a właścicielami konia

Warunki uczestnictwa w aukcji określi indywidualna umowa zawierana z właścicielem konia.

Na jakie elementy będą szczególnie poddanwane ocenie?

W procesie selekcji Organizatorzy będą zwracać szczególną uwagę na eksterier, ruch, potencjał skokowy, rodowód, ze szczególnym względem na jakość linii żeńskich, oraz wyniki badań weterynaryjnych.

Kontakt
kliknij i przejdź do kolejnej podstrony